Cjelodnevni Montessori program
Cjelodnevni športski program
Poludnevni program odgoja za okoliš i održivi razvoj
Poludnevni program ranog učenja engleskog jezika
Poludnevni program ranog učenja njemačkog jezika
Kraći program njegovanja tradicijske kulture i folklora (folklorna igraonica)